"Дом на приказките” – така хората от кв. „Х. Димитър” вече 38 години наричат откритата на 04.09.1984г.
Детска Градина №69 „Жар птица”.

Модерна архитектура, съвременно обзавеждане, богата материална база, оборудвани кабинети „салони” площадки –
зелени, със съоръжения за игри и още безброй изненади.

Всичко това е на разположение на децата, които са разпределени в
8 градинни и 2 яслени групи от 1 до 7 години.

Уважаеми родители,

записването на децата приети през системата на ИСОДЗ става в директорския кабинет. При отсъствието на директора на ДГ№69 „Жар птица“ приемането на документите , които са класирани през системата на ИСОДЗ ще става в администрацията /нов корпус/ на детското заведение от Валентина Тодорова – ЗАТС на ДГ№69 „Жар птица“.
Сутрин от 9.00 ч. до 11.30 ч.
Следобед от 13.30 ч. до 16.30 ч.

Нели Ангелова – директор на ДГ№69 „Жар птица“

 

- ПРОТОКОЛ за разглеждане на постъпилите оферти за осъществяване на ДОД - "Английски език" в ДГ69 „ Жар Птица”гр София

- ЗАПОВЕД №336/07.06.2024г. за класираните оферти за ДОД - "Английски език"

 

- ПРОТОКОЛ за разглеждане на постъпилите оферти за осъществяване на ДОД - "Гимнастика за деца " в ДГ69 „ Жар Птица”гр София

- ЗАПОВЕД №334/07.06.2024г. за класираните оферти за ДОД - "Гимнастика за деца "

 

- ПРОТОКОЛ за разглеждане на постъпилите оферти за осъществяване на ДОД - "Джудо" в ДГ69 „ Жар Птица”гр София

- ЗАПОВЕД №333/07.06.2024г. за класираните оферти за ДОД - "Джудо"

 

- ПРОТОКОЛ за разглеждане на постъпилите оферти за осъществяване на ДОД - "Народни танци " в ДГ69 „ Жар Птица”гр София

- ЗАПОВЕД №335/07.06.2024г. за класираните оферти за ДОД - "Народни танци "

 
Необходими документи за постъпването на деца в яслените групи >>>
 
ВАЖНО! Заповед РПД23-РП09-614/17.10.23г
 
Писмо 0608-72/28.09.23г. във връзка с Анекс № Д01-192/10.08.2023 г.
 
Проект "Детският живот е безценен" - виж тук
 
- Заявление от родител за отсъствие на детето му поради ремонт в ДГ - виж секция формуляри
 

ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА за мерките за защита на личните данни в ДГ №69 „Жар птица”.

 
- Заповед 125/07.12.22г.
- Протокол 184/05.12.22г.
 

Прием и обучение на деца и ученици, търсещи или получили временна закрила

 

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО В ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Правила за работа в условия на COVID-19 в ДГ№69 „Жар птица“

 
Заявление
 

Бързи връзки:

- Информационна система за обслужване на детски заведения
- Наредба за определяне и администриране на местните такси и услуги...(р-л III,чл.38-41)
-Наредба за определяне и администриране на местните такси и услуги (Виж пълния текст)


https://m.дг69.com
Последна актуализация : 10.06.2024