Дом на приказките” – така хората от кв. „Х. Димитър” вече 36 години наричат откритата на 04.09.1984г.
Детска Градина №69 „Жар птица”.

Модерна архитектура, съвременно обзавеждане, богата материална база, оборудвани кабинети „салони” площадки –
зелени, със съоръжения за игри и още безброй изненади.

Всичко това е на разположение на децата, които са разпределени в
8 градинни и 2 яслени групи от 1 до 7 години.

Наредба за таксите за 2021г.
 
Нова сметка за плащане на такси
 

Правила за работа в условия на COVID-19 в ДГ№69 „Жар птица“

 
Заповед РД09 3626/31.12.2020г >>>
 
АНКЕТНА КАРТА за проучване мнението на родители относно нагласата да прилагат продукти на растителна основа на децата си
 
Гласувайте за проект "София Избира Децата"
 

АЛГОРИТЪМ ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ СЛУЧАЙ НА COVID-19 В ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНСТИТУЦИЯ

 

Писмо от МЗ до образователните институции

 
Заявление
 
Информирано съгласие от родител

Бързи връзки:

- Информационна система за обслужване на детски заведения
- Наредба за определяне и администриране на местните такси и услуги...(р-л III,чл.38-41)
-Наредба за определяне и администриране на местните такси и услуги (Виж пълния текст)


Последна актуализация : 11.02.2021