"Дом на приказките” – така хората от кв. „Х. Димитър” вече 38 години наричат откритата на 04.09.1984г.
Детска Градина №69 „Жар птица”.

Модерна архитектура, съвременно обзавеждане, богата материална база, оборудвани кабинети „салони” площадки –
зелени, със съоръжения за игри и още безброй изненади.

Всичко това е на разположение на децата, които са разпределени в
8 градинни и 2 яслени групи от 1 до 7 години.

Необходими документи за постъпването на деца в яслените групи >>>
 
ВАЖНО! Заповед РПД23-РП09-614/17.10.23г
 
Писмо 0608-72/28.09.23г. във връзка с Анекс № Д01-192/10.08.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители, поради ремонтни дейности свързани с подмяната на отоплителната инсталация в ДГ№69 „Жар птица“ децата ще бъдат разпределени в ДГ№103 „Патиланско царство“ , ДГ№173 „Звънче“ и филиал „Алиса“ в ж.к „Хаджи Димтър“ р-н Подуяне. Децата, които са родени 2021 г. /нов прием/ и са заявили присъствие за времето на ремонтните дейности ще се приемат в яслата на ДГ№173 „Звънче“. Децата , които са родени 2020 г. и 2019 г. ще се приемат в ДГ№103 „Патиланско царство“. Децата, които са родени 2018 г. ще се приемат в сградата на филиал „Алиса“. Децата, които са родени 2017 г. ще се приемат в сградата на ДГ№173 „Звънче“ . Семейства с две и повече деца ще се приемат на едно място в посечените детски градини „Звънче“ и филиал „Алиса“.

ЗАПОВЕД/29.08.2023г.

 
Проект "Детският живот е безценен" - виж тук
 
- Заявление от родител за отсъствие на детето му поради ремонт в ДГ - виж секция формуляри
 

ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА за мерките за защита на личните данни в ДГ №69 „Жар птица”.

 
- Заповед 125/07.12.22г.
- Протокол 184/05.12.22г.
 

Прием и обучение на деца и ученици, търсещи или получили временна закрила

 

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО В ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Правила за работа в условия на COVID-19 в ДГ№69 „Жар птица“

 
Заявление
 

Бързи връзки:

- Информационна система за обслужване на детски заведения
- Наредба за определяне и администриране на местните такси и услуги...(р-л III,чл.38-41)
-Наредба за определяне и администриране на местните такси и услуги (Виж пълния текст)


https://m.дг69.com
Последна актуализация : 06.03.2024