1. Необходими мед. документи и лични вещи при постъпване на децата в детска ясла >>>

 
2. Необходими документи за напускане на дете от ДГ 69 "Жар птица".

- Заявление >>>

- Служебна бележка от новата ДГ (училище).