1. Необходими мед. документи при постъпване на децата в детска ясла >>>

- Необходими лични вещи на детето при постъпване в ясла >>>

 
2. Необходими документи за напускане на дете от ДГ 69 "Жар птица".

- Заявление >>>

- Служебна бележка от новата ДГ (училище).