ДГ №69 „Жар птица”
София р-н Подуяне, кв. „Х. Димитър”
ул.”Найден Георгиев” №12, п.к. 1510
   
Директор:  
Нели Ангелова e-mail:jar.ptica_69@abv.bg
тел: 02/8402590  
   
Работно и Приемно време на Директора
(В администрацията на ДГ№69 Нов корпус)
 
Работно време:
от 8.00 до 16.30ч.
 
Приемно време:
Понеделник
от 9.00 до 10.00ч.
Вторник
от 15.00 до 16.00ч.
Сряда
от 9.00 до 10.00ч.
Четвъртък
от 15.00 до 16.00ч.
   
ЗАС – Домакин:  
Валентина Тодорова e-mail:domacin@69odz.com
тел: 02/8402628 e-mail:domacin@дг69.com
   
Медицински сестри :  
Близнакова; Борисова e-mail:med_sestra@69odz.com
тел: 02/8402628 e-mail:med_sestra@дг69.com
   
Ст. Счетоводител:  
Силвана Николова