"Дом на приказките” – така хората от кв. „Х. Димитър” вече 37 години наричат откритата на 04.09.1984г.
Детска Градина №69 „Жар птица”.

Модерна архитектура, съвременно обзавеждане, богата материална база, оборудвани кабинети „салони” площадки –
зелени, със съоръжения за игри и още безброй изненади.

Всичко това е на разположение на децата, които са разпределени в
8 градинни и 2 яслени групи от 1 до 7 години.

 

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители , в ДГ№69 „Жар птица“ от 10.01.2022 г. има нов режим за влизане и излизане в детското заведение
след 08.30 ч
. Срещите с родители, външни посетители и плащане на месечните такса ще се осъществява през входа от
ул. Кочо Честименски
/сграда нов корпус/.

Промените се налагат във връзка с безопасността и здравето на децата в ДГ№69 „Жар птица“.

 
Обява № 28/02.11.2021г. за провеждане на конкурс по документи ....
 
Обява № 29/02.11.2021г. за провеждане на конкурс по документи ....
 
Обява № 30/02.11.2021г. за провеждане на конкурс по документи ....
 
Декларация от родител при възобновяване на посещението на детска градина
 
Наредба за таксите за 2021г.
 
Нова сметка за плащане на такси
 

Правила за работа в условия на COVID-19 в ДГ№69 „Жар птица“

 
Заявление
 
Информирано съгласие от родител

Бързи връзки:

- Информационна система за обслужване на детски заведения
- Наредба за определяне и администриране на местните такси и услуги...(р-л III,чл.38-41)
-Наредба за определяне и администриране на местните такси и услуги (Виж пълния текст)


Последна актуализация : 17.01.2022