"Дом на приказките” – така хората от кв. „Х. Димитър” вече 38 години наричат откритата на 04.09.1984г.
Детска Градина №69 „Жар птица”.

Модерна архитектура, съвременно обзавеждане, богата материална база, оборудвани кабинети „салони” площадки –
зелени, със съоръжения за игри и още безброй изненади.

Всичко това е на разположение на децата, които са разпределени в
8 градинни и 2 яслени групи от 1 до 7 години.

ГРАФИК на родителски срещи през 2022г.
 

Прием и обучение на деца и ученици, търсещи или получили временна закрила

 

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО В ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

 
Обява № 28/02.11.2021г. за провеждане на конкурс по документи ....
 
Обява № 29/02.11.2021г. за провеждане на конкурс по документи ....
 
Обява № 30/02.11.2021г. за провеждане на конкурс по документи ....
 
Наредба за таксите за 2021г.
 
 

Правила за работа в условия на COVID-19 в ДГ№69 „Жар птица“

 
Заявление
 

Бързи връзки:

- Информационна система за обслужване на детски заведения
- Наредба за определяне и администриране на местните такси и услуги...(р-л III,чл.38-41)
-Наредба за определяне и администриране на местните такси и услуги (Виж пълния текст)


Последна актуализация : 14.05.2022