"Дом на приказките” – така хората от кв. „Х. Димитър” вече 37 години наричат откритата на 04.09.1984г.
Детска Градина №69 „Жар птица”.

Модерна архитектура, съвременно обзавеждане, богата материална база, оборудвани кабинети „салони” площадки –
зелени, със съоръжения за игри и още безброй изненади.

Всичко това е на разположение на децата, които са разпределени в
8 градинни и 2 яслени групи от 1 до 7 години.

 
График на родителските срещи в ДГ№69 „ЖАР ПТИЦА“
 
Правила за работа в условия на COVID-19 в ДГ№69 „Жар птица“
 
Наредба за таксите за 2021г.
 

Нова сметка за плащане на такси

 

АЛГОРИТЪМ ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ СЛУЧАЙ НА COVID-19 В ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНСТИТУЦИЯ

 

Писмо от МЗ до образователните институции

 
Заявление
 
Информирано съгласие от родител

Бързи връзки:

- Информационна система за обслужване на детски заведения
- Наредба за определяне и администриране на местните такси и услуги...(р-л III,чл.38-41)
-Наредба за определяне и администриране на местните такси и услуги (Виж пълния текст)


Последна актуализация : 14.09.2021