Управителен съвет на Училищно настоятелство  на ДГ №69 "Жар птица"

1.Кристиян Димитров- председател
2.Димитър Ненов
3.Десислава Зурайкат
4.Паола Димова
5.Ваня Ангелова