Обществен съвет
към Детска Градина №69 „Жар птица”

Председател - Николай Илиев
 
Членове:
  1. Жана Караславова
2. Петя Гоцева
3. Юлиян Баламезов - представител от р-н Подуяне
4. Стойко Стойков
 
Резервни членове:
1. Бояна Генова
2. Веселка Керева
3. Кристина Стоянова
 

- Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата - виж PDF