Обществен съвет
към Детска Градина №69 „Жар птица”

Елена Ковачева- представител на р-н "Подуяне" СО
 
Председател - Десислава Илиева
 
Зам. председател - Деница Захариева
 
Членове:
1. Пламен Христов
2. Моника Иванова
 
Резервни членове:
1. Цветомира Георгиева
2. Симона Панова

- Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата - виж PDF