Обществен съвет
към Детска Градина №69 „Жар птица”

Юлиан Баламезов- представител на р-н "Подуяне" СО
 
Председател - Петя Гоцева
 
Зам. председател - Бояна Генова
 
Членове:
1. Кристина Стоянова
2. Стойко Стойков
 

- Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата - виж PDF