- Заявление от родител за отсъствие поради ремонт в ДГ
изтегли (PDF)

- Фирмуляр за записване в допълнителни дейности -

изтегли (PDF)

- Формуляр за отсъствие -

изтегли (PDF)

- Формуляр за отсъствие за оповестена грипна ваканция -

изтегли (PDF)
- Информирано съласие от родител -
изтегли (PDF)
- Заявление за посещение на дете в ДГ за периода 26.05.20-29.05.20г -
изтегли (PDF)